Gentleman w biznesiePewny wybór w niepewnych czasach

Pewny wybór w niepewnych czasach

Jak nie stracić, a mieć szansę na zysk? Rozwiązanie to inwestycja w wiedzę i doświadczenie zaufanych ekspertów. Gdy mowa o bezpieczeństwie finansów wybór pada na najlepszych.
BNP Paribas Wealth Management po raz drugi otrzymał tytuł Best Private Bank in Poland w międzynarodowym konkursie Global Private Banking Innovation Awards 2022.

O wyróżnieniu zadecydowało budowanie wzorcowych relacji z Klientami oraz unikalne doświadczenie płynące z przynależności do międzynarodowej Grupy BNP Paribas, która może pochwalić się ponad 200-letnią historią we współpracy z Klientami. – Powód do satysfakcji jest tym większy, że zwyciężyliśmy w trudnych warunkach rynkowych spowodowanych pandemią i kryzysem wywołanym agresją Rosji w Ukrainie – mówi Beata Majewska, Dyrektor Zarządzający Pionu Wealth Management Banku BNP Paribas. Klienci otoczeni są opieką wyspecjalizowanych doradców, maklerów, dealerów, ekspertów ds. inwestycji, ds. finansowania biznesu, sukcesji, planowania majątku, ds. bankowości codziennej. Doradcy wspierają Klientów we wszystkich aspektach bankowych: indywidualnych, obejmujących członków rodziny, a także firmowych. Wszyscy legitymują się międzynarodowymi certyfikatami EFPA (European Financial Planning Association), na poziomie EFA (Europejski Doradca Finansowy) oraz EFP (Ekspert Planowania Finansowego). BNP Paribas Wealth Management jest również pierwszą bankowością prywatną na polskim rynku, której doradcy zdobyli certyfikat Europejskiego Doradcy EFPA ESG Advisor.

Beata Majewska Dyrektor Zarządzający Pionu Wealth
Management Banku BNP Paribas. fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Klient w centrum uwagi

Grupa BNP Paribas zdobywa doświadczenie w pracy z Klientami Wealth Management od ponad 40 lat. Budowaniu tych relacji przyświecają uniwersalne wartości: transparentność, odwaga, empowerment, prostota i współpraca. Empatia okazywana Klientom to ceniony w bankowych relacjach tzw. human touch. Wieloletnie relacje rodzą zaufanie nie tylko w dobrych czasach, ale także w takich jak obecne.

Duży może więcej

BNP Paribas to europejski lider private bankingu. – Jesteśmy największą grupą bankową w UE. Grupa BNP Paribas w segmencie Wealth Management jest obecna w 19 krajach. Dzięki unikalnemu know how zapewniamy Klientom pełne wsparcie obejmujące tworzenie, ochronę i przekazywanie majątku prywatnego i firmowego. To daje Klientom poczucie bezpieczeństwa, stabilności i pewności – niezależnie od turbulencji, które dotykają inne instytucje finansowe – wyjaśnia Beata Majewska. Wealth Management korzysta z analiz, rekomendacji i prognoz ekspertów Grupy. Takie wsparcie pozwala proponować i udostępniać Klientom sprawdzone rozwiązania, unikatowe na polskim rynku.

Ochrona majątku i szansa na zysk

– Dysponujemy jedną z najbogatszych ofert inwestycyjnych. Klienci mogą dzięki temu docenić globalne kompetencje Grupy BNP Paribas w zakresie analizy trendów i zmian na rynkach finansowych – podkreśla Beata Majewska. To m.in. szeroki wachlarz certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału oraz oferta lokat strukturyzowanych w USD i EUR. W ofercie pojawiły się także fundusze zagraniczne Schroders – jednej z największych firm zarządzających aktywami w Europie – zapewniających tak niezbędną dywersyfikację geograficzną i walutową. Jako jeden z nielicznych, Wealth Management oferuje usługę Wealth Planning umożliwiającą planowanie sukcesji czy oddzielenie majątku prywatnego i biznesowego. Współpraca z Klientami dynamicznie rozwija się w kierunku kompleksowej opieki nad całością majątku, nie tylko nad prywatnymi aktywami finansowymi. Jest to tożsame z podejściem stosowanym przez Grupę BNP Paribas od wielu lat.
Warto postawić na pewny wybór.

materiał partnera