Gentleman w biznesieNajcenniejsi prawnicy wg magazynu Gentleman

Najcenniejsi prawnicy wg magazynu Gentleman

W naszym subiektywnym zestawieniu prawników priorytetem były dwie kluczowe wartości: doświadczenie oraz niezwykłe umiejętności. Skupiamy się na wyjątkowej grupie gentlemanów w wieku 40+/- lat, prezentując utalentowanych i ambitnych prawników. To selektywne zestawienie ma na celu pokazanie ich wkładu w rozwój doradztwa prawnego oraz podkreślenie ich roli jako profesjonalistów, których osiągnięcia wykraczają poza tradycyjne standardy. Każdy z prezentowanych prawników kształtuje swoją karierę w inny sposób, jednak łączy ich profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie. To właśnie te cechy sprawiają, że stają się nie tylko ekspertami w swoich dziedzinach, ale także mogą być inspiracją dla innych prawników.

Piotr Bielarczyk
radca prawny, doktor nauk prawnych
Specjalizacja: Prawo i postępowanie cywilne, prawo korporacyjne, arbitraż i mediacja, zamówienia publiczne i prawo nieruchomości

Doświadczenie/wykształcenie
Doświadczony prawnik i menedżer z 22-letnim stażem, w latach 2002-2020 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat w 2006 po stażu na London School of Economics and Political Sciences), w latach 2003-2012 w czołowej polskiej kancelarii, od 2012 r. dyrektor zarządzający pionów i departamentów prawnych w Poczcie Polskiej, Ministerstwie Skarbu Państwa (Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa pod nadzorem min. Mikołaja Wilda), Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz PGE S.A. W ostatnich 20 latach przewodniczący i członek rad nadzorczych, m.in. Domu Maklerskiego BOŚ, Wodkan, Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego, SKRA Bełchatów. Aktualnie członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska oraz INRES Energy. W 2002 fundator (wraz z mec. M. Bednarkiewiczem, księdzem Z. Malackim i L. Boskiem), wiceprezes, a od 2005 członek Rady Fundatorów Fundacji Academia Iuris (największej polskiej poradni prawnej dla osób niezamożnych: ponad 250 prawników, 27 punktów porad w 9 miastach). Arbiter Sądu Arbitrażowego przy KIG, Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich, arbiter i mediator oraz koncyliator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Właściciel kancelarii radcy prawnego specjalizującej się w obsłudze podmiotów gospodarczych w każdym zakresie ich działalności, a także wspólnik spółki BMM Bielarczyk Mejsak Mieszkowski Restrukturyzacje.

Publikacje
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, języka prawnego i antropologii prawa. Współredaktor i autor „Komentarza do prawa zamówień publicznych” (Lexis Nexis 2021). Ekspert komisji sejmowych, m.in. współautor przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczących arbitrażu.

Inne osiągnięcia
Laureat międzynarodowych i krajowych nagród dla najlepszych prawników/dyrektorów departamentów prawnych: 2017-2019 prestiżowe nagrody General counsel of the year Legal500; w 2013 r. wybrany Innowacyjnym Dyrektorem Działu Prawnego przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Rafał Celej
adwokat, wspólnik i założyciel kancelarii prawnej Kondracki Celej
Specjalizacja: fuzje i przejęcia, venture capital, startupy i nowe technologie, Fintech

Doświadczenie/wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów LLM na The London School of Economics (LSE). Od ponad piętnastu lat skutecznie doradza wiodącym polskim i międzynarodowym funduszom venture capital oraz spółkom technologicznym w szerokim spektrum zagadnień związanych z prawem spółek i prawem handlowym w szczególności przy inwestycjach venture capital, wyjściach inwestycyjnych, fuzjach i przejęciach oraz sprawach związanych z ładem korporacyjnym.

Publikacje /media
Regularnie komentuje w mediach kwestie prawne związane z rynkiem venture capital oraz nowych technologii i startupów.

Inne osiągnięcia
Jest regularnie rekomendowanym prawnikiem w prestiżowym rankingu Chambers FinTech Legal. W 2023 r. został uznany za Lidera w kategorii Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, a także otrzymał rekomendację w kategorii private equity w XXI Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita”. Został również wyróżniony nagrodą specjalną w prestiżowym konkursie
„Rising Stars” organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Jego zespół transakcyjny Kondracki Celej jest wielokrotnym laureatem prestiżowej nagrody Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych – Doradca Prawny Venture Capital. Jako prelegent i regularny gość konferencji poświęconych nowym technologiom oraz rynkowi venture capital w Polsce, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, angażując się w rozwój branży prawniczej i biznesowej.

Prywatnie Rafał jest wielkim fanem tenisa, aktywnie gra w turniejach. Od dziecka pasjonuje się piłką nożną, szczególne miejsce w jego sercu zajmuje stołeczny klub Legia Warszawa. Chętnie spędza czas podróżując z rodziną, poznając nowe smaki kuchni świata.

Mateusz Dróżdż
doktor nauk prawnych, radca prawny
Specjalizacja: prawo sportowe, prawo kontraktów, prawo handlowe, międzynarodowe prawo handlowe

Wykształcenie

Tytuł magistra prawa uzyskał w 2011 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Rozprawę doktorską pt. „Zawarcie umowy na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” obronił w 2015 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył także specjalistyczne kursy na Saint Joseph’s University w Filadelfii, Universität Salzburg, Cambridge School of English oraz University of Lausanne

Doświadczenie zawodowe

Praca w kancelarii McDonald Hopkins Attorney At Law LLC w Cleveland (USA). Aplikacja radcowska Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Associate w kancelarii Gide Loyrette Nouel w Warszawie. Rada Nadzorcza Cuprum Med. (przewodniczący). Rada Nadzorcza Ekstraklasa (sekretarz). Rada Nadzorcza Zagłębie Lubin (przewodniczący). Zarząd Zagłębie Lubin (prezes). Rada Nadzorcza Klub Sportowy „Górnik” Polkowice (przewodniczący). Komisja rewizyjna Fortuna 1 liga (członek). Zarząd Widzew Łódź (prezes). Piłkarski Sąd Polubowny przy PZPN (arbiter). Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Dróżdż. Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Uczelni Łazarskiego.


Publikacje /media

Monografie, podręczniki, komentarze, artykuły w opracowaniach zbiorowych, artykuły naukowe, glosy, artykuły popularnonaukowe.

Inne osiągnięcia

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012 r. wyróżniony w konkursie „Rising Star Prawnicy liderzy jutra organizowanym przez Gazetę Prawną. W 2019 r. uhonorowany kombatancką gwiazdą pamięci „Polska Niepodległa – 1918”. W 2022 r. został uhonorowany medalem „Bitwy Warszawskiej” przez Związek Powstańców Warszawskich. W 2022 r. został nominowany do tytułu Lidera „Sport Biznes Polska 2022”, przez stowarzyszenie Sport Biznes Polska. W 2023 r. został zaliczony według portalu internetowego „weszlo.com” do 50 najbardziej wpływowych osób w polskiej piłce nożnej.

Tomasz R. Kurpisz
adwokat
Specjalizacja: prawo handlowe, prawo kontraktowe, fuzje i przejęcia

Doświadczenie/wykształcenie:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał w najlepszych międzynarodowych kancelariach, gdzie pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć oraz w Departamencie Korporacyjnym. Wielokrotnie doradzał w transakcjach M&A na rynku polskim jak i w transakcjach transgranicznych, przeprowadzał badania spółek m.in. z branży FMCG, farmaceutycznej, IT oraz spedycyjnej, przeprowadzał restrukturyzacje grup kapitałowych oraz doradzał polskim jak i zagranicznym klientom w zakresie inwestycji kapitałowych na rynku polskim. Współpracuje ze sportowcami m.in. w zakresie umów na wykorzystanie wizerunku oraz planowania inwestycyjnego. Kancelaria Adwokacka Tomasz Kurpisz jest członkiem i jednym z założycieli międzynarodowej sieci kancelarii prawnych i podatkowych, zrzeszającej podmioty sponad 70 państw.

Publikacje/Media

Autor publikacji m.in. w „Pulsie Biznesu” z zakresu prawa korporacyjnego oraz zagadnień związanych z rynkiem konopnym.

Piotr Leonarski
adwokat, doradca podatkowy, partner w kancelarii LSW
Specjalizacja: prawo podatkowe / ESG

Doświadczenie/wykształcenie

Doradza klientom z różnych sektorów w bieżących sprawach podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa podatkowego oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej. Był również wewnętrznym ekspertem podatkowym w jednej z największych polskich instytucji finansowych, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z VAT i podatkiem od nieruchomości. Pracował w polskim Ministerstwie Finansów i zajmował się tam współpracą międzynarodową w zakresie podatku VAT oraz uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych UE zajmujących się zagadnieniami VAT. Doradzał w zakresie podatkowych aspektów w wielu transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach nieruchomościowych, a także strukturyzacji podatkowej transakcji. Wspiera klientów dążących do zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego biznesu. Doradza w opracowywaniu podatkowych strategii ESG, identyfikowaniu odpowiednich zobowiązań oraz w dostosowywaniu organizacji do zmieniających się norm i oczekiwań związanych z odpowiedzialnością społeczną.
Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Posiada także tytuł adwokata oraz doradcy podatkowego.


Publikacje /media

Jest znanym ekspertem podatkowym, po którego opinię sięgają czołowe media w Polsce, m.in. TVN, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Business Insider”, „Gazeta Wyborcza” i inne. Ponadto regularnie bierze udział w przygotowywaniu raportów i opracowań dla szanowanych i znanych organizacji społecznych w Polsce.


Inne osiągnięcia

Regularnie uczestniczy w panelach dyskusyjnych na wydarzeniach skupiających przedstawicieli biznesu, kultury i polityki. Doradza przy kluczowych projektach w branży hazardowej, centrów danych oraz energetyki, a także inicjatywach związanych z pomocą dla Ukrainy. Tylko w tym roku doradzał przy:

  • finansowanym przez UE projekcie humanitarnym (ECHO) dostawy agregatów prądotwórczych na Ukrainę za 27 mln euro,
  • jednej z największych transakcji dotyczących centrów danych ostatnich lat wartej 15 mld złotych oraz
  • głośnym powstaniu fabryki produkującej elementy do turbin wiatrowych.

dr Jacek Matarewicz
doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, partner w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska
Specjalizacja: podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło), postępowania podatkowe

Doświadczenie/wykształcenie

Od kilkunastu lat wspiera klientów w sprawach związanych z podatkami pośrednimi. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej oraz energetycznej, w tym spółkom posiadającym koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej. Uczestniczy w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm, a także w projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT. Z sukcesem reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Współpracuje z Business Center Club jako ekspert ds. VAT, akcyzy i prawa karnoskarbowego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz aplikantów adwokackich. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa, w tym monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE. Jeden z najlepszych doradców podatkowych w obszarze VAT i akcyzy w Polsce, co potwierdzają wysokie miejsca, które corocznie zajmuje w prestiżowych rankingach podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Floryda.

Publikacje /media

Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa, w tym monografii oraz komentarzy do ustawy
o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE.

Inne osiągnięcia

Liczne wyróżnienia w polskich i zagranicznych rankingach.

Maciej Oniszczuk
prezes zarządu Oncapital, partner zarządzający kancelarią Oniszczuk & Associates
Specjalizacja: prawo korporacyjne, ochrona ryzyka biznesowego, ochrona majątku,
spółki i fundacje zagraniczne

Doświadczenie/wykształcenie

Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w PricewaterhouseCoopers. W latach 2015-2018 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w notowanej na rynku giełdowym New Connect spółki Patent Fund, był także członkiem Rad Nadzorczych w licznych spółkach akcyjnych. Był także jedną z osób odpowiedzialnych za obsługę prawną spółek debiutujących na rynku NewConnect.
Ma doświadczenie w rejestracji spółek w kilkudziesięciu krajach na świecie. Autor licznych autorskich szkoleń. Bardzo częsty i znany wykładowca i prelegent na największych konferencjach i targach branżowych i dla przedsiębiorców, tj. Founders Mind, Targi eHandlu, Międzynarodowe Forum Stolarki i wiele innych. Działalność zawodową skupia na szeroko rozumianym międzynarodowym prawie korporacyjnym, w tym w szczególności prawie handlowym. Zajmuje się również sprawami z zakresu zmiany rezydencji podatkowej oraz nabywaniem nieruchomości poza Polską.

Publikacje /media

Ekspert czołowych polskich mediów, m.in. Forbes, My company, Telewizja Biznes 24.

Inne osiągnięcia

Innowator w zakresie nowych przedsięwzięć prawno-biznesowych i tutaj skupiają się jego sukcesy. Od 13 lat rozwija kancelarię Oniszczuk & Associates, która jest liderem w zakresie dostarczania obsługi prawnej w dziedzinie tworzenia zagranicznych spółek i fundacji na całym świecie. Już niedługo start będą miały również dwa kolejne projekty. Pierwszy to, platforma e-learningowa Kursybiznesowe.pl, gdzie znajdą się szkolenia online o prowadzeniu firmy, o tym jak należy chronić swój biznes i majątek na poziomie polskim, zagranicznym oraz anonimowym. Dodatkowo będą tam szkolenia z marketingu dla prawników, prawa pracy dla właścicieli firm, czy z poprawnego prowadzenia finansów i księgowości w firmie. Drugi projekt to platforma ZnajdźPrawnika.pl, gdzie poprzez swój problem prawny użytkownik zostanie w sposób zautomatyzowany łączony z odpowiednim specjalistą z danej dziedziny i w danej lokalizacji. Ostatni projekt to oryginalny kanał na youtube „W 80 spółek dookoła świata”, gdzie połączył vlogi podróżnicze z rozpowszechnianiem wiedzy o biznesie w danym kraju.

Wojciech Polz
partner, radca prawny, Clifford Chance
Specjalizacja: M&A / Private Equity; prawo handlowe i gospodarcze

DOŚWIADCZENIE/WYKSZTAŁCENIE

Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji M&A, sprawach dotyczących działalności gospodarczej polskich i międzynarodowych korporacji, prawa spółek, w tym nabyciach i zbyciach przedsiębiorstw, oraz przedsięwzięciach typu joint venture. Jego praktyka koncentruje się przede wszystkim na sektorze private equity, technologii, infrastruktury, przemysłowym oraz dóbr konsumpcyjnych i sprzedaży detalicznej. Regularnie doradza globalnym i regionalnym inwestorom finansowym w związku z największymi transakcjami oraz projektami transgranicznymi.
Od 2007 r. w Clifford Chance, w latach 2001 r. – 2007 r. pracował w warszawskim biurze Baker & McKenzie. Studiował na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Cambridge – kurs dyplomowy z prawa brytyjskiego i europejskiego, na Uniwersytecie Florydy – kurs dyplomowy z prawa amerykańskiego. Przykłady ostatnich transakcji, przy których doradzał Wojciech obejmują m.in. doradztwo na rzecz R.Power, jednej z najszybciej rozwijających się firm na europejskim rynku wielkoskalowej energetyki słonecznej, w związku z inwestycją funduszu Three Seas Initiative Investment Fund na kwotę 150 mln euro, doradztwo na rzecz RTB House, globalnej firmy z branży technologii reklamowych, w związku z przejęciem 100 proc. udziałów w WhitePress, platformie content marketingowej oraz NapoleonCat, platformy służącej do angażowania klientów w mediach społecznościowych. Był zaangażowany w doradztwo na rzecz Pollen Street, wiodącej niezależnej firmie zarządzającej inwestycjami alternatywnymi, koncentrującej się na sektorach usług finansowych i biznesowych, w związku z inwestycją w Blue Media, wiodącego dostawcę płatności online w Polsce oraz na rzecz Macquarie Infrastructure i Real Assets (MIRA) w związku ze sprzedażą udziałów w DCT Gdańsk, spółce zarządzającej głębokowodnym terminalem kontenerowym w porcie morskim w Gdańsku.

INNE OSIAGNIĘCIA

Według niezależnych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych, w tym Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR 1000, jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie fuzji i przejęć oraz private equity w Polsce. W 2023 r., podczas dorocznej Gali Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita, został uznany za „Lidera w kategorii Private Equity”.

Dawid Radziszewski
adwokat
Specjalizacja: prawo własności intelektualnej w obszarze biotechnologii/Life Sciences, prawo spółek, rynek kapitałowy, M&A

DOŚWIADCZENIE/WYKSZTAŁCENIE
Od 2015 roku związany z grupą kapitałową Selvita S.A., gdzie pełni obecnie funkcje General Counsel i członka Zarządu spółki odpowiedzialnego za wszelkie kwestie prawne oraz rozwój korporacyjny grupy Selvita, w tym M&A; General Counsel w Ryvu Therapeutics S.A. (2015-2023); Associate w Kancelarii WKB (2013-2015).

Tytuł magistra prawa zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim (2010); studia LLM ukończył na Uniwersytecie w Heidelbergu (2011). Studiował również na Uniwersytecie w Zurychu (2008).

INNE OSIĄGNIĘCIA
GC Powerlist 2019 – region CEE – Legal 500 (2019); laureat konkursu Rising Stars organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” (2018).

Dominik Strzałkowski
radca prawny
Specjalizacja: energetyka

Doświadczenie/wykształcenie:

Koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług doradztwa prawnego na rzecz podmiotów z sektora energetycznego i surowców naturalnych. Jego doświadczenie obejmuje prawo energetyczne, prawo spółek, transakcje fuzji i przejęć, joint venture, finanse, a także inwestycje typu greenfield. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktów handlowych, w tym umów PPA i umów kupna REC, oraz przy strukturyzowaniu transakcji w branży energetycznej. Koordynował badania due diligence dotyczące wielu polskich celów akwizycyjnych. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie energii odnawialnej, co potwierdzają jego liczne prelekcje i uczestnictwo w panelach dyskusyjnych w kluczowych konferencjach dotyczących energetyki. Jest rekomendowany przez niezależne rankingi od 2014 i określany jako szanowany prawnik zajmujący się kwestiami związanymi z sektorem energii odnawialnej i górnictwa. Klienci podkreślają jego „pomocne sugestie” i doceniają „otwartość na pomysły”. Dominik Strzałkowski kieruje zespołem prawa energetycznego Kancelarii SSW, jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku. Ukończył Prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Wybrane doświadczenie: Umowa vPPA CMC & Statkraft, tj. jedna z pierwszych i jedna z największych umów o charakterze CPPA zawarta w Polsce; doradztwo na rzecz Jeronimo Martins Polska przy negocjowaniu długoterminowej umowy CPPA z GoldenPeaks Capital, a także w innych sprawach związanych z transformacją energetyczną JMP. Udział w opracowaniu modeli i konstrukcji cPPA dla kilku odbiorców energii: m.in: producent/huty stali, firma farmaceutyczna, huta z segmentu innego niż metalurgia, producent urządzeń automotive, firma logistyczna, producent napojów. Udział w procesie negocjowaniu CPPA z realnych odbiorem lub swap dla kilku deweloperów farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Przez ostatnie dwa lata bardzo aktywnie zaangażowany w doradztwo związane z rozwojem morskich farm wiatrowych. Kompleksowe wsparcie prawne Baltic Power w realizacji zespołu morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 1200 MW. M.in. doradzał w pierwszej w Polsce transakcji finansowania morskiej farmy wiatrowej w formule Project Finance, w tym brał udział w negocjowaniu umów. Szacunkowa całkowita wartość projektu: ponad 4,5 mld Euro.

Inne osiągnięcia

Dominik Strzałkowski reprezentuje SSW w: Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej (PSEW), Polskim Stowarzyszeniu Fotowoltaiki oraz w Fundacji RE-Source Poland Hub. Fundacja RE-Source Poland Hub jest polską platformą współpracy pomiędzy producentami i odbiorcami energii odnawialnej. Misją Fundacji jest wspieranie firm w Polsce w budowaniu konkurencyjności biznesowej w oparciu o bezemisyjną, niedrogą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Działania Fundacji koncentrują się na tworzeniu ram regulacyjnych sprzyjających korporacyjnemu pozyskiwaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce, np. w formie umów cPPA.
Dominik Strzałkowski jest współautorem Raportu „Niewykorzystany potencjał umów cPPA Przegląd barier regulacyjnych i rynkowych” (Wise Europa i Re-Source Poland, Warszawa, 2023).

Karol Maciej Szymański
Specjalizacja: prawo spółek, spory korporacyjne, prawo rynku kapitałowego

Doświadczenie/wykształcenie

Zawodowo od kilkunastu lat związany z kancelarią RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. W ostatnim czasie aktywnie współtworzył jej rynkowy sukces. Od 2020 r. pełnił funkcję członka zarządu RKKW, zaś od 2022 r. jest jej partnerem zarządzającym. Rozpoznawany indywidualnie w rankingach prawniczych, m.in. Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA w obszarze Dispute Resolution (2023) oraz Private Client (2021 – 2023). Pełnił funkcję członka rady nadzorczej oraz zarządu w krajowych spółkach prawa handlowego, w tym rolę interim managera w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł. Współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 9.2.2022 r. odpowiedzialny za obszar poprawy efektywności funkcjonowania rad nadzorczych. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014.

Publikacje /media

Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego. Autor i współautor naukowych publikacji dotyczących wybranych aspektów prawa spółek oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. Współtwórca publikacji biznesowych, felietonista oraz komentator sporów korporacyjnych. Wykładowca podczas licznych konferencji i seminariów dotyczących prawa gospodarczego. Jeden z pomysłodawców organizowanego od 2021 r. „Forum na Wzgórzach” – wydarzenia poświęconego firmom rodzinnym oraz sukcesji międzypokoleniowej.

Inne osiągnięcia

Członek Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” (już niefunkcjonująca) Fundacja powstała w 2020 r. w celu wspierania szpitali, placówek i personelu medycznego, bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Powstanie Fundacji było naturalną konsekwencją działań realizowanych w ramach akcji Jesteśmy Razem. Pomagamy! To odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację w kraju i pojawiające się w związku z tym nowe wyzwania, którym musimy sprostać. Fundacja koordynowała pomoc rzeczową (respiratory, łóżka, szafki, przyłbice, maseczki i inny sprzęt) niesioną do placówek medycznych przez polskich przedsiębiorców o łącznej wartości ponad 60 mln zł.

Bartosz Turno
doktor nauk prawnych, LLM (Kings College London), radca prawny, partner w WKB Lawyers
Specjalizacja: polskie i unijne prawo konkurencji

Doświadczenie/wykształcenie

WKB Lawyers (od 2007 do dziś), Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Bruksela (2007), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Wydział Zwalczania Karteli Bruksela (staż 2006/2007), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2003-2006).

Wykształcenie

Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, WPiA – stopień naukowy doktora nauk prawnych (2013), Kings College London (University of London) – LLM. (2010), Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, WPiA – magister prawa (2003).

Publikacje /media

Kilkadziesiąt publikacji naukowych i eksperckich

Inne osiągnięcia

I miejsce w rankingu – RISING STARS 2014 – Prawnicy Jutra (1. miejsce na 30 nominowanych prawników) organizowanym przez wiodący dziennik prawniczy „Dziennik Gazeta Prawna”. Nagroda w VII edycji konkursu „Złote Skrzydła” organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” za najlepszą książkę prawniczą w kategorii Business Law. Nagroda w 48. Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez prestiżowe czasopismo „Państwo i Prawo” za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską wydaną w 2012 r. Rekomendacje jako wiodący prawnik w dziedzinie prawa konkurencji w Polsce przez wszystkie najważniejsze globalne rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal 500, Global Competition Review).

Kacper Woźniak
adwokat (obecnie nie wykonujący zawodu)

Doświadczenie/wykształcenie
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od lat związany z jednym z największych koncernów zbrojeniowym świata – Leonardo, gdzie odpowiada za kontakty z instytucjami publicznymi. Koncern od kilku lat odnosi duże sukcesy na polskim rynku, stając się między innymi największym dostawcą śmigłowców dla polskich sił zbrojnych. Jest też członkiem zarządu Leonardo Logistic oraz przewodniczącym rady nadzorczej MPEC w Chełmie. 

Maciej Zaborowski
adwokat, partner zarządzający kancelarii Kopeć & Zaborowski, sędzia Trybunału Stanu,
wykładowca akademicki, certyfikowany mediator, działacz społeczny
Specjalizacja: sprawy karne oraz z zakresu prawa prasowego i dóbr osobistych

Doświadczenie/wykształcenie

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Harvard Law School (ALP) oraz studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe Prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył ponadto aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Jest absolwentem Center for American Law Studies, Leadership Academy for Poland prowadzonej przez wykładowców z Harvard Kennedy School of Government, XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego założonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxford University w Wielkiej Brytanii, oraz Akademii Młodych Dyplomatów (Europejska Akademia Dyplomacji) – specjalizacja: służba zagraniczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku znanych warszawskich kancelariach adwokackich, a także w Ambasadzie RP w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sejmie RP, gdzie jest m.in. współautorem raportu z Sejmowej Komisji Śledczej, tzw. hazardowej. Od grudnia 2020 r. stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W lutym 2018 r. wybrany przez Sejm RR VIII kadencji na sędziego Trybunału Stanu. W listopadzie 2023 r. ponownie wybrany na sędziego Trybunału Stanu przez Sejm X kadencji.

Publikacje /media
Autor licznych artykułów prasowych, a także publikacji książkowych m.in. współautor części karnej „Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz”.

Inne osiągnięcia

Wielokrotnie nagradzany w prestiżowych rankingach zarówno międzynarodowych, jak i polskich, m.in. w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” jako ekspert w dziedzinach Prawo karne dla biznesu oraz Technologie, media, telekomunikacja. W 2023 r. został wskazany jako lider w kategorii Business Crime Defence: Individuals, na liście jednego z najbardziej prestiżowych międzynarodowych branżowych rankingów, czyli „Who is who Legal”. Trzykrotnie w 2020, 2022 i 2023 roku jako jeden z nielicznych adwokatów w Polsce, znalazł się w prestiżowym Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce przygotowanym przez dziennikarzy „Dziennika Gazety Prawnej”.

Jarosław Ziobrowski
adwokat
Specjalizacja: prawo gospodarcze i prawo podatkowe

Doświadczenie/wykształcenie

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących polskich kancelariach, a także w wielkiej czwórce. Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia „Zapobieganie Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik studiów doktoranckich na Uczelni Łazarskiego, przygotowuje pracę doktorską pt. „Fundacje rodzinne w Europie”.

Publikacje /media

Jarosław Ziobrowski jest współautorem książki „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” (wydawnictwo Wolters Kluwer Polska) oraz książki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia” (wydawnictwo Difin). Prowadzi program TV dla FMC27 („Gazety Finansowej”) „Podatkowy zawrót głowy”. Jest autorem licznych artykułów i wypowiedzi w dziennikach i czasopismach: „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Pulsu Biznesu”, ‘Magazyn Start-up”, „Gentleman”, „Gazeta Finansowa”, „Kontrole w firmie”, „Gazeta MSP”. Występował w TVN24 Bis, TV Biznes, Rzeczpospolita TV, a także udzielał komentarzy do Radio357 oraz Polskiego Radia.

Inne osiągnięcia  

Dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem rady nadzorczej spółki z grupy spółek PGE Polska Grupa Energetyczna oraz mentorem w fundacji Youth Business Poland YBP. Obecnie prowadzi swoją kancelarię, świadcząc usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kieruje zespołem do spraw windykacji sądowej dla wiodącej spółki energetycznej (ponad 1 tys. spraw sądowych i egzekucyjnych). W ramach usługi private lawyer reprezentuje właścicieli firm rodzinnych, aktorów i sportowców.