Kontakt

Wydawca: 

Federal Media Company FMC Prezes Zarządu: Piotr Bachurski 

gentlemanmagazine.pl, gentlemanTV
Redaktor naczelna:
Katarzyna Paskuda 

katarzyna.paskuda@federalmediacompany.com 

Gentleman Magazine 

Redaktor naczelny:
Andrzej Maria Braiter 

andrzej.braiter@federalmediacompany.com 

Felietoniści: Jacek Dubois, Michał Fajbusiewicz, Juliusz Machulski, Grzegorz Krychowiak

Redakcja: Lubomir Baker, Robert Cheda, Katarzyna Mazur, Tomasz Pichór, Igor Pluciński 

Fotograicy: Katarzyna Paskuda,Bartłomiej Maciejewski, Przemysław Stoppa 

Adres redakcji: 

Budynek Zepter Business Center ul. Domaniewska 37, lok. 23 02-672 Warszawa,
tel. 22 375 94 63 

Grafika DTP: 

Sylwia Jussak 

REKLAMA: 

Agnieszka Prasowska
tel. 22 375 94 64 

agnieszka.prasowska@federalmediacompany.com 

Aleksandra Piekarska tel. 22 375 94 63 

aleksandra.piekarska@federalmediacompany.com 

—————————————————————————————————————

Reprodukcja i przedruk wyłącznie za zgodą Wydawcy. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i artykułów sponsorowanych. 

Prenumerata: United ExPress,
Adres: Budynek Zepter Business Center, ul. Domaniewska 37, lok. 23,

02-672 Warszawa
tel. 22 375 94 60, 22 375 94 61
Napisz do nas: prenumerata@unitedexpress.pl
lub zadzwoń: 502 202 900