Kontakt

Redaktor naczelny:
Jarosław Ziobrowski
jaroslaw.ziobrowski@gentlemanmagazine.pl

Adres redakcji:
Budynek Zepter Business Center
ul. Domaniewska 37, lok. 23
02-672 Warszawa,
tel. 22 375 94 63

REKLAMA:
Tomasz Międlarz
tel. 660 786 897
tomasz.miedlarz@gentlemanmagazine.pl

Agnieszka Prasowska
tel. 22 375 94 64
agnieszka.prasowska@federalmediacompany.com

Aleksandra Piekarska
tel. 22 375 94 63
aleksandra.piekarska@federalmediacompany.com

Prenumerata:

United ExPress
Budynek Zepter Business Center
ul. Domaniewska 37, lok. 23, 02-672 Warszawa
tel. 22 375 94 60, 22 375 94 61

Napisz do nas:
prenumerata@unitedexpress.pl
lub zadzwoń: 502 202 900

Reprodukcja i przedruk wyłącznie za zgodą Wydawcy. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i artykułów sponsorowanych.