środa, 17 sierpnia 2022
Gentleman w biznesieWho is Who - wybitni polscy prawnicy i ich kancelarie

Who is Who – wybitni polscy prawnicy i ich kancelarie

Rynek usług prawnych, podobnie jak cała gospodarka, ulega transformacji. Merytorycznej wiedzy i wsparcia potrzebują dziś nie tylko osoby prywatne, ale i firmy. To m.in. ich coraz większa świadomość możliwości, jakie dają kompetentni prawnicy, zmienia oblicze sektora. Coraz węższa specjalizacja i praca zespołowa to dziś widoczne trendy. Prezentujemy Państwu listę prawników, którzy w naszej ocenie w swoich dziedzinach stanowić mogą inspirację dla młodszych kolegów, którzy wyznaczają kierunki i swoją pracę traktują jak misję. Warto poznać ich biogramy, by zobaczyć, jaką zawodową ścieżkę przeszli, co osiągnęli dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji. Zapraszamy też do lektury rozmów z mecenasami Jackiem Duboisem, Robertem Nogackim, Jakubem Wende, Krzysztofem Zakrzewskim, i mec. Jarosławem Ziobrowskim. Opowiadają o tym, jak zmienił się na przestrzeni lat rynek, co sprawiło, że zdecydowali się zawodowo wejść na taką, a nie inną ścieżkę, co stanowi dziś dla nich największe wyzwanie i dokąd zmierzają. Inspirującej lektury.

dr Jerzy Baehr

radca prawny, Partner Zarządzający, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Szef zespołu prawa energetycznego. Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, prywatyzacji, prawa zamówień publicznych, prawa antymonopolowego i prawa komunalnego. Ekspert przy pracach parlamentarnych związanych z nowelizacją prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz pracach nad pakietem nuklearnym. Kierował projektami realizowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o grant Banku Światowego. Opiniodawca Rady Przekształceń Własnościowych przy Premierze oraz członek wielu rad nadzorczych. Współautor cenionych komentarzy do prawa energetycznego i ustawy prawo o zamówieniach publicznych, a także publikacji z dziedziny prywatyzacji i prawa konkurencji.

Beata Balas-Noszczyk

radca prawny, Partner Zarządzający warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells

Partner Zarządzający warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells, w której kieruje również praktyką korporacyjną i instytucji finansowych. Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, ubezpieczeniowego, bankowego, funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. Przed rozpoczęciem praktyki prawniczej w czołowych kancelariach zajmowała stanowisko wicedyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych, a następnie dyrektora Departamentu Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów.
Jest jednym z najbardziej uznanych specjalistów w kraju w zakresie prawa instytucji finansowych. Doradzała przy największych projektach biznesowych i transakcjach w Polsce w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym oraz innych instytucji finansowych. Wskazywana od wielu lat przez niezależne rankingi polskie i międzynarodowe jako wybitny prawnik specjalizujący się w zagadnieniach ubezpieczeniowych i instytucji finansowych. Beata Balas-Noszczyk w 2018 roku została uhonorowana tytułem „Prawnika 30-lecia”.
W 2010 roku została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

Jacek Dubois

adwokat, wspólnik i współzałożyciel Kancelarii Dubois i Wspólnicy

fot. Bartosz Maciejewski

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym. Współzałożyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Dubois i Wspólnicy. Wiceprzewodniczący, a obecnie członek Trybunału Stanu. Autor wielu książek, publicysta. Z kancelarią związany od początku jej istnienia jako wspólnik i współzałożyciel w 1995 roku Spółki Adwokackiej Pociej, Dubois, a wcześniej wspólnik w  Lawyer Service Pociej, Dubois, Borowski, Warfołomiejew – jednej z pierwszych firm prawniczych w Polsce. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym i sprawach o ochronę dóbr osobistych. Jest wykładowcą prawa karnego materialnego i procesowego. Jest aktywnym publicystą i autorem artykułów o tematyce prawniczej. Występował w roli obrońcy w wielu głośnych procesach karnych, w swojej karierze był również pełnomocnikiem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP i Marszałka Sejmu RP, a także Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Od 2012 r. jest wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. Członek Rady Fundacji im. profesora Bronisława Geremka. W latach 1982-1986 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Robert Gawałkiewicz

radca prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna SK&S

Związany z SK&S od 1994 r., a od 2000 r. jest partnerem kancelarii. W swojej praktyce prawniczej koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa spółek i M&A. Doradza klientom w sprawach dotyczących krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego, jak i w transakcjach i restrukturyzacjach obejmujących różne dziedziny biznesu, w tym przemysł, sektor FMCG i media, a także w sporach sądowych i arbitrażowych. Kieruje również zespołem prawników SK&S obsługujących transakcje i sprawy niemieckojęzyczne. Ponadto jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz autorem licznych publikacji z dziedziny prawa handlowego.

Piotr Kochański

adwokat, Partner Zarządzający, założyciel firmy prawniczej Kochański & Partners

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz George Washington University – Teaching Visiting Scholar. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Sądowych na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Izby Dystryktu Kolumbii w Stanach Zjednoczonych. Współzałożyciel kilku znanych polskich, pionierskich firm prawniczych, w tym pierwszej krakowskiej, prywatnej kancelarii, która wyspecjalizowała się w obsłudze powstających w końcu lat osiemdziesiątych przedsiębiorstw prywatnych i pierwszych w Polsce inwestorów zagranicznych. W 1990 r. sprowadził z Waszyngtonu do Polski trzecią w kolejności kancelarię amerykańską Hogan & Hartson. Następnie podjął pracę w White & Case z Nowego Yorku, gdzie jako członek zarządu polskiego oddziału tej firmy stworzył jeden z pierwszych zespołów prawników i ekspertów, zajmujących się zupełnie nową wówczas dziedziną własności intelektualnej i przemysłowej. W styczniu 1999 r. założył i z powodzeniem rozwinął jedną z największych polskich firm prawniczych tj. Kochański & Partners Spółka Komandytowa, która dzisiaj zatrudnia niemal 100 prawników i ponad 60-osobowy personel w działach wspierających praktykę prawniczą.

Arkadiusz Krasnodębski

Partner Zarządzający, Dentons

Od blisko 30 lat doradza klientom działającym w sektorze energetycznym i jest jednym z najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie prawników w Polsce, regularnie rekomendowanym w najważniejszych międzynarodowych rankingach prawniczych. Doradzał w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych największym należącym do Skarbu Państwa grupom i spółkom energetycznym – wytwórcom energii elektrycznej, właścicielom i operatorom sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, jak również spółkom obrotu energią. Do grona jego klientów należą także międzynarodowe koncerny energetyczne zaangażowane w prywatyzację oraz działalność spółek energetycznych w Polsce.
Arkadiusz Krasnodębski kierował doradztwem prawnym w licznych projektach dotyczących energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej, a także tych dotyczących gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Ostatnio koncentruje się na doradztwie w transakcjach dotyczących kupna i sprzedaży oraz budowy farm wiatrowych (również morskich) i farm fotowoltaicznych, a także realizacji innych przedsięwzięć w zakresie energetyki odnawialnej (OZE). Doradza też spółkom zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej i gazu w postępowaniach przed URE, m.in. dotyczących pozyskiwania koncesji, zatwierdzania taryf oraz wyznaczania operatorów sieci przesyłowych. Od 2014 r. jako partner zarządzający kieruje biurem kancelarii Dentons w Polsce.

Robert Nogacki

radca prawny, twórca i właściciel warszawskiej Kancelarii Prawnej Skarbiec

Od 15 lat reprezentuje przedsiębiorców w sprawach podatkowych, karnych oraz karno-skarbowych na każdym etapie postępowania, zarówno przed organami skarbowymi, organami ścigania, jak i przed sądami administracyjnymi i powszechnymi wszystkich instancji. Jako pełnomocnik przedsiębiorców w sporach z administracją państwową dąży do wyrównania szans w starciu biznesu z bezwzględną machiną administracji. Wyznaje zasadę, że „sankcje mają być adekwatne, a nie służyć do karania podatników za jakikolwiek ich błąd”. Jego nazwisko w aktach spraw klientów stanowi gwarancję „walki z systemem do ostatniego naboju”. Kilka lat temu tygodnik „Wprost” określił go „jednym z najlepszych ekspertów w walce z bezprawiem urzędniczym w kraju”. Dziś mecenas Nogacki ma na koncie dziesiątki wygranych spraw, a klienci Kancelarii Prawnej Skarbiec miliony złotych odzyskanych z niesłusznie dokonanych przez fiskusa zajęć.

Andrzej Pośniak

Head of Tax, Partner Zarządzający, CMS Poland

Prawnik i doradca podatkowy, jest Partnerem Zarządzającym i szefem Zespołu Podatkowego w Dziale Korporacji/M&A CMS i Praktyki Podatkowej w CEE, a także członkiem zarządu CMS Tax Practice Group na całym świecie. Kieruje jednym z czołowych zespołów podatkowych w Polsce, składającym się z 14 ekspertów z dużym doświadczeniem w świadczeniu usług doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz klientów z różnych branż. Specjalizuje się w prawie podatkowym i korporacyjnym, koncentrując się na podatkowych aspektach struktur JV/konsorcjum, międzynarodowym planowaniu podatkowym i korporacyjnym oraz restrukturyzacji spółek wielonarodowych, a także transakcjach M&A. Doradza również w sprawach cen transferowych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym i prawnikiem z 16-letnim doświadczeniem. Z powodzeniem łączy wiedzę prawniczą zdobytą w Polsce i USA (Harvard Law School) z wykształceniem biznesowym. Autor wielu publikacji o tematyce prawno-podatkowej. Regularnie występuje jako ekspert podatkowy w ogólnopolskiej telewizji. Prowadzi również seminaria podatkowe, warsztaty i szkolenia zawodowe.

Stanisław Rachelski

radca prawny, współzałożyciel kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współwłaściciel jednej z wiodących kancelarii w Warszawie, Kancelarii Rachelski i Wspólnicy, która istnieje na rynku ponad 27 lat. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik biznesowy od 1987 roku, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek wielu rad nadzorczych. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Uczestnik i doradca szeregu przedsięwzięć prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, a także doradca wierzycieli i dłużników w postępowaniach układowych i upadłościowych. Od ponad 5 lat pomaga frankowiczom uwalniać się od toksycznych kredytów. Mentor i trener biznesowy z zakresu prowadzenia negocjacji, rozwiązywania sporów i mediacji. Prywatnie pasjonat gry w golfa.

Bartłomiej Raczkowski

adwokat, Partner, Kancelaria Raczkowski

Od ponad 25 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom w zakresie prawa pracy. Uważany za wiodącego praktyka prawa pracy w Polsce. Członek American Employment Law Council. Członek stowarzyszony Sekcji Prawa Pracy American Bar Association, Wiceprzewodniczący jej Komitetu ds. Kontaktów Międzynarodowych, były Przewodniczący, a obecnie Członek Zarządu European Employment Lawyers Association, członek International Bar Association i American Immigration Lawyers Association. Członek założyciel i pierwszy przewodniczący Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był także członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowego Forum Prawa Pracy, założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Prawa Pracy. W czasie studiów wiceprzewodniczący Zarządu Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA), Prezes krakowskiego koła. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy. Pracował jako asystent w Katedrze Prawa Pracy UJ. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na łamach periodyków specjalistycznych i gazet. Od wielu lat indywidualnie wymieniany jako lider w zakresie prawa pracy przez wszystkie renomowane publikacje polskie i międzynarodowe jak Chambers & Partners, The Legal 500, Who’s Who Legal, „Rzeczpospolita”.
Jest także członkiem założycielem i byłym prezesem polskiego Stowarzyszenia Prawa Pracy, członkiem i byłym przewodniczącym Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Paweł Rymarz

Partner Zarządzający, Kancelaria Rymarz Zdort

Paweł Rymarz jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym Rymarz Zdort, dawniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. Współkieruje praktyką fuzji i przejęć. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1985 r., w 1992 r. uzyskał kwalifikacje radcy prawnego, a w 1993 r. dołączył do kancelarii, a w 1998 r. został partnerem zarządzającym. Paweł został powszechnie uznany za wybitnego specjalistę w zakresie prawa korporacyjnego oraz transakcji M&A i rynków kapitałowych. Doradzał przy największych przejęciach i prywatyzacjach w Polsce, przy licznych krajowych i międzynarodowych ofertach publicznych papierów wartościowych i transakcjach private equity oraz przy restrukturyzacji wielu wiodących polskich grup kapitałowych. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Marcin Studniarek

Partner, White & Case

Mecenas Marcin Studniarek jest partnerem zarządzającym biura White & Case w Warszawie i jednocześnie kieruje praktykami rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć w Polsce. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie papierów wartościowych i zagadnieniach corporate governance. Przez ostatnie blisko dwie dekady doradzał w większości największych i najbardziej skomplikowanych w Polsce publicznych emisjach akcji oraz publicznych i niepublicznych emisjach papierów dłużnych polskich i zagranicznych spółek. Doradzał między innymi inwestorom zagranicznym przy przeprowadzaniu transakcji nabycia lub zbycia znacznych pakietów akcji, w tym spółek notowanych na GPW. Reprezentował również Skarb Państwa w negocjacjach z inwestorami zagranicznymi. Przed rozpoczęciem pracy w White & Case pracował w jednym z wiodących banków w Polsce, gdzie zajmował się nowymi projektami inwestycyjnymi. Następnie przez ponad sześć lat pracował w warszawskim biurze jednej z międzynarodowych kancelarii prawniczych. Równolegle przez ponad pięć lat zajmował stanowisko specjalisty ds. Rady GPW w Warszawie (p.o. Sekretarza Rady Giełdy). Przez okres roku pełnił również funkcję doradcy ministra infrastruktury.

Sławomir Szepietowski

Partner Zarządzający, Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.

Partner zarządzający warszawskiego biura, a także kierujący praktyką finansowań i regulacji finansowych.
Dołączył do Bird & Bird jako partner w 2011 r. Od tamtej pory doradza klientom w wielu projektach w obszarze rynku finansowego, dotyczących kwestii regulacyjnych, transakcji finansowania, FinTechu i usług płatniczych. Fascynują go innowacje i nowe technologie w sektorze finansowym. Dlatego stara się być blisko tego środowiska i rynkowych trendsetterów. Współpracuje m.in. z fundacją FinTech Poland oraz The Heart Warsaw – korporacyjnym centrum innowacji. Miał przyjemność pracować przy wielu ciekawych projektach, m.in. kierował zespołem, który wspierał jako jedyny doradca prawny, projekt PolishAPI – model interfejsu dostępowego dla fintechów zgodnego z nową dyrektywą, dotyczącą usług płatniczych (PSD2), którego inicjatorem był Związek Banków Polskich. Relacje z klientami i partnerami biznesowymi buduje na zaufaniu i wspólnych celach biznesowych. To wymaga uważnego słuchania, kreatywności i myślenia o krok do przodu. W pracy dla Bird & Bird najbardziej lubi podejście oparte na międzynarodowej współpracy i poczucie, że jest częścią dużej drużyny, osób, które łączy pasja do tego, co robią zawodowo i życiowo. Zanim dołączył do Bird & Bird, pracował od 1998 r. w bankach i międzynarodowych kancelariach.

Jakub Wende

adwokat, obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych, współzałożyciel i Partner w Kancelarii Wolfowicz Wende Biedulski

fot. Bartosz Maciejewski

Urodzony 4 marca 1968 roku w Warszawie.
Ojciec – Edward Joachim Wende, adwokat, obrońca w procesach politycznych, Senator i Poseł RP, Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski;
Matka – Ewa Wende, filolog, tłumacz, odznaczona Legią Honorową (L’Ordre national de la Légion d’honneur);
Żona – Katarzyna Wende, prawnik;
Dzieci – Antoni, Maria, Helena, Zofia.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, którą odbywał w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1999 roku.
Członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Członek Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (2013-2016). Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2004-2007). Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2007-2010, 2010-2013) i sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (2013-2016).
Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2020 roku.

Krzysztof A. Zakrzewski

prawnik, specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych, współzałożyciel i Partner Zarządzający w Kancelarii DZP

fot. Bartosz Maciejewski

Jeden z założycieli kancelarii, a od 1999 r. jej Partner Zarządzający. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi, a także prawa handlowego i cywilnego, od wielu lat rekomendowany jako czołowy ekspert w tych dziedzinach w publikacjach krajowych i zagranicznych (Chambers & Partners, Legal 500, etc.). Doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym firmom w projektach inwestycyjnych, akwizycyjnych – tak na rynku prywatnym, a także publicznym. Doradca banków oraz prywatnych i publicznych spółek, dla których negocjował fuzje, przejęcia, umowy zbycia akcji/udziałów oraz transakcje dotyczące finansowania projektów. Negocjator wielu transakcji fuzji i przejęć w sektorze energetycznym i telekomunikacyjnym. Pełnomocnik w krajowych i międzynarodowych sprawach arbitrażowych związanych z transakcjami fuzji i przejęć oraz ochroną inwestycji (BIT). Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji „Lewiatan”. Członek International Bar Association, Best Lawyers Advisory Board, Polskiej Rady Biznesu, Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu Konfederacji Lewiatan, Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego oraz Rady Dyrektorów Jan Karski Educational Foundation w USA, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wyróżniony jako Global Leader w międzynarodowym zestawieniu prawniczym Who’s Who Legal w kategoriach Capital Markets – Structured Finance 2019
i M&A 2019.